یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

جلسه شورای شهر تهران

سید حسن رسولی خزانه دار شورای شهر تهران امروز یکشنبه سوم تیر ماه در هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران در ارائه اولین گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه سال ۹۷ در فروردین‌ماه در ارزیابی کلی، گفت: تحقق ۵۰ درصد درآمدهای شهرداری تهران در فروردین ماه امسال منابع نشانگر آن است که شهرداری تهران در سال ۹۷ با چالش مالی مواجه خواهد شد و بار این چالش‌ها بر فرآیند توسعه و عمران شهر و اجرای پروژه‌های عمرانی اثرات نامطلوب خواهد گذاشت.