یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

خشک شدن چشمه‌علی‌ شهر ری

شهر رى یکى از شهرهاى کهن ایران با تاریخى پر فراز و نشیب، به ویژه پس از حمله مغول در مجموع دوران افول و سیر نزولى خود را پیموده است مردم منطقه چشمه علی شهر ری در گذشته این آب را مقدس می‌دانستند و روزهای قبل از نوروز فرش‌های خود را در آن شستشو می‌دادند با این نیت که ناپاکی را از زندگی خود دور می‌کنند یکی از دیدنی های چشمه علی، همان چشمه معروف آن است. یعنی آبی که به خاطر آن کل مجموعه را به نام آن می شناسند. مدتی است آب در چشمه علی شهر ری خشک شده است و عموم مردم این منطقه و شهر ری از مسئولین درخواست بازگشت زیبایی و جاذبه گردشگری به این منطقه هستند.