یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

سرویس : استان ها

عکاس :مینا نوعی / تبریز

آژانس عکس همشهری

افطار به وقت خدمت

هستند بسیاری روزه داران که به هنگام افطار در محل کسب یا خدمت خود حضور دارند، تا ضمن بهره مندی از فیوضات ماه مبارک رمضان، توفیق خدمت به مشتری و ارباب رجوع را نیز داشته باشند.