یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

جلسه شورای شهر با حضور شهردار تهران

شصت و هشتمین جلسه شورای شهر تهران صبح امروز یکشنبه ۲۰ خرداد ماه به ریاست محسن هاشمی و با حضور مهندس سید محمد علی افشانی شهردار تهران برگزار شد. استماع گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران نخستین دستور جلسه شصت و هشتم شورای شهر تهران بود که توسط حسابرس قانونی در صحن شورا ارائه شد و با رای اعضای شورای شهر تهران تکالیف شهرداری تهران در خصوص اصلاحات تفریغ بودجه شهرداری به تصویب رسید.