یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :میلاد بهشتی

آژانس عکس همشهری

انتخابات هیات مدیره خانه تئاتر

با برگزاری مجمع عمومی خانه تئاتر در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر، نادر برهانی مرند، ایرج راد، حمیدرضا نعیمی، کورش نریمانی، اصغر همت، محمودرضا رحیمی و بهزاد فراهانی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره، مریم کاظمی و مسعود دلخواه به عنوان اعضای علی البدل اول و محمد امیر یاراحمدی به عنوان عضو علی البدل دوم انتخاب شدند. همچنین با پایان شمارش آرا، مهدی قلعه به عوان بازرس جدید و آرش دادگر به عنوان بازرس علی البدل معرفی شدند.