یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :علیرضا تقوی

آژانس عکس همشهری

مراسم بزرگداشت امام خمینی (ره) در کلیسای سرکیس مقدس

مراسم بزرگداشت امام خمینی (ره) ظهر امروز یکشنبه ۱۳ خرداد ماه در کلیسای سرکیس مقدس تهران با حضور اسقف اعظم سبوه سرکیسیان، خلیفه ارامنه تهران و شمال برگزار شد.