پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :داود قهردار

آژانس عکس همشهری

تهرانگردی احمد مسجد جامعی در منطقه ۱۷

احمد مسجدجامعی در تهرانگردی این هفته خود عصر پنج شنبه ۱۰ خرداد ماه همراه با تهرانگردان به بازدید بخش‌هایی از منطقه ۱۷ در جنوب شهر تهران پرداخت. بازدید از مجمتمع خدمات بهزیستی و شیرخوارگاه شهید ترکمانی، مرکز آموزشی درمانی ضیائیان و دیدار با خانواده‌های شهدا از جمله برنامه‌های مسجد جامعی بود.