سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :میلاد بهشتی

آژانس عکس همشهری

تب داغ سلفی با هنرمندان در مراسم ترحیم ناصر ملک مطیعی

مثل خیلی از مراسم‌ها و برنامه‌هایی که مربوط به چهره‌های مشهور است این بار نیز بازار سلفی گرفتن با هنرمندان حاضر در مراسم ترحیم ناصر ملک مطیعی داغ بود.