سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :لیلی صدیق

آژانس عکس همشهری

نمایش «مالی سویینی»

نمایش «مالی سویینی» به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی و نقش آفرینی امیر آقایی، صابر ابر و الهام کردا در تالار اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفته است.