شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

سرویس : ورزشی

عکاس :پیام پارسایی

آژانس عکس همشهری

تمرین تیم ملی کانوپولو بانوان

نخستین مرحله از اردوی تیم ملی کانوپولو بانوان ایران با حضور ۱۲ قایقران به مدت ۱۰ روز در دریاچه آزادی در حال برگزاری است.