سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

تهران به وقت افطار

حال و هوای رمضانی شهر در وقت اذان مغرب ،هوای مشتاقی و مهجوری مردمان است . مشتاقی کسانی که دل به لبخند ماه بسته اند و مهجوری آنان که آه می کشند جا ماندن از میهمانی آن مهربان را.