دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

سرویس : مستند

عکاس :مینا نوعی / گلستان

آژانس عکس همشهری

مادران معتاد

در حال حاضر بحران مواد مخدر در کنار سه بحران نابودی محیط زیست، تهدید اتمی و بحران فقر به عنوان مسئله روز جهان مطرح است که نوزادان معتاد، بخش تلخ‌تر این بحران هستند که از همان بدو تولد با اعتیاد به دنیا می آیند. مواد سمی بدنِ مادری که غرق در اعتیاد است، به جنین منتقل می شود و نوزاد به محض این که چشمش را به دنیا باز می کند، بی اراده و بی تقصیر در چنگال اعتیاد تحمیلی گرفتار می شود.

 اعتیاد یکی از معضلات استان گلستان است و این استان در شیوع شناسی اعتیاد در رتبه دوم کشوری قرار دارد. چه بسا نوزادان زیادی که قربانی ناخواسته اعتیاد می شوند. اگر نوزاد معتاد شده را از نزدیک دیده باشید، شبیه یک بزرگسال معتاد که مواد مخدر به او نرسیده، بی وقفه در ضجه و عذاب است. از درد به خود می پیچد و لحظه ای آرام و قرار ندارد.

خیلی از نوزادان معتاد در همان هفته های اول زندگی، به کام مرگ فرو می‌روند. فقط در شرایطی که شانس زندگی به دست می‌آورند که مسئولان شهرداری، بهزیستی و نهادهای خیریه، آنها را در کپرها، کنار سطل زباله ها و گوشه خیابان ها پیدا کنند، احتمال زنده ماندنشان وجود دارد.

اگر هم پدر و مادر معتاد، دل شان به رحم بیاید و نوزادشان را به بیمارستان برسانند، در این حالت بعید، شانس ادامه زندگی برای این نوزادان محتمل است؛ می گویم بعید, چون بعید است مادری که در اعتیاد غرق شده، سلامت خویش و جنین اش را فراموش کرده بعد از تولد فرزندش به فکر درمان نوزاد معتادش بیفتد.