یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

سرویس : زیست بوم

عکاس :محمد لطیف حسینی نسب / کردستان

شهر لک لک ها در روستای (بیلو) مریوان

در شهر مریوان اطراف در یاچه زیبای زریبار روستایی به نام بیلو در 10 کیلو متری این دریاچه وجود دارد که در بین اھالی روستا به نام شھر لک لک ھا مشهور .است که صدھا لک لک در بالای کوه روبه روی روستا و دهها آشیانه در داخل واطراف روستا آشیانه کرده و مورد توجه و بازدید مسافران و اهالی منطقه و کشور قرار گرفته است، اهالی این روستا معتقدند، لک لک‌های سفید برای مردم این دیار نماد خوش اقبالی و صلح است و به همین دلیل سال‌هاست در بیشتر روستاهای اطراف دریاچه با کمک روستانشینان لانه سازی می‌کنند و اکنون به بخشی از فرهنگ مردم منطقه تبدیل شده است.