شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

سرویس : بین الملل

عکاس :امیر حسامی‌نژاد / لبنان _ نبطیه

آژانس عکس همشهری

هفته فرهنگی استان قم در شهر نبطیه لبنان‎

با هدف استمرار و تقویت ارتباطات فرهنگی، دینی، هنری، صنعتی، گردشگری و سرمایه گذاری مشترک در زمینه های مورد علاقه دو طرف، نمایشگاه هفته فرهنگی استان قم در شهر نبطیه لبنان برگزار شد.