شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

سرویس : اقتصادی

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از روزنامه همشهری

مهندس هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، بعد از ظهر امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه با حضور در موسسه مطبوعاتی همشهری ضمن دیدار و گفتگو با خسرو طالب زاده مدیرمسئول روزنامه همشهری از بخش‌های مختلف تحریریه روزنامه بازدید کرد.