یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :احسان طالب زاده

آژانس عکس همشهری

باغ موزه قصر

باغ‌موزه قصر که سابقاً زندان قصر نامیده می‌شد، اولین زندان متمرکز تهران بود. این زندان هم اینک تعطیل شده و تحت عنوان باغ موزه قصر که در بزرگراه شهید صیاد شیرازی، خیابان پلیس قرار دارد به عنوان یکی از مراکز فرهنگی، تاریخی و هنری کشور مورد بازدید عموم است.