جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

تهرانگردی احمد مسجدجامعی در باغ‌ها و رود دره‌ها

دومین تهرانگردی احمد مسجد جامعی و همراهانش در سال ۹۷ صبح امروز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه به بررسی میزان تحقق مصوبه شورای شهر تهران در مورد الزام شهرداری تهران به توسعه انرژی‌های نو، تجدید پذیر و همچنین بررسی وضعیت رود دره‌ها و باغات تهران در مناطق ۲ و ۳ شهرداری اختصاص داشت.