سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

سرویس : مستند

عکاس :امیرحسین جامه بزرگ

آژانس عکس همشهری

حاشیه نشینی در حصار امیر پاکدشت

همه ما معتقدیم تمام افراد به یک نسبت از زمین حق دارند، اما متاسفانه هنوز هم هستند افرادی که ممکن است مطالبه شان از مسئولان بازسازی مسیر ها, آسفالت‌ریزی معابر, یک زمین فوتبال, پارک و حتی یک لیوان آب شرب باشد. اهالی محله حصارامیر پاکدشت از آن دسته هموطنانی هستند که نیاز دارند تا صدایشان به گوش مسئولان برسد.