سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

سرویس : اقتصادی

عکاس :مسعود خامسی پور

آژانس عکس همشهری

بیست و سومین نمایشگاه نفت و پالایش گاز