چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

سرویس : مستند

عکاس :سعید قاسمی / اهر

آژانس عکس همشهری

مصائب شیرین معلم اهری

حسن قربانی معلم جوانی در شهرستان اهر است که عشق به تدریس و علاقه وافر به دانش آموزان در او موج می زند. عشقی که باعث شده سخت ترین شرایط آب و هوایی و راه طولانی نیز نتوانست بر او اثر کند و او را از کلاس درس باز بدارد. شهر اهر محل سکونت حسن قربانی است و محل خدمت او دبستانی است در روستای حسین کندی ورگهان که ۴۸ کیلومتر جاده آسفالته و ۵ کیلومتر راه خاکی دارد.دانش آموزان هر روز چشم به راه آموزگار خود هستند تا از راه برسد و درب کلاس را باز کند و مدرسه کوچک آنها چراغش روشن شود. آنها یقین دارند که معلم شان حتی در سخت ترین شرایط آب و هوایی غیبت نمی کند و به روستا می آید.