یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

سرویس : اقتصادی

عکاس :مسعود خامسی پور

آژانس عکس همشهری

تجمع اعتراضی اپراتور‌های پست‌های فشار قوی برق مقابل وزارت نیرو

صبح امروز اپراتور‌های پست‌های فشار قوی برق از استان‌های مختلف به تهران آمدند و مقابل وزارت نیرو تجمع کردند.در این تجمع که از ساعت ده صبح آغاز شده، حدود سیصد نفر از اپراتور‌ها شرکت دارند؛ تعدادی از آن‌ها از استان‌های دور مانند سیستان و بلوچستان به پایتخت آمده‌اند.