جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

سرویس : دریافتی

عکاس :سعید امینی نسب / خوزستان

آژانس عکس همشهری

سفر مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران به استان خوزستان

در چهارمین سفر استانی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران به استان خوزستان، با حضور مهندس طاهر موهبتی، بهره برداری از طرح استحقاق سنجی در بیمارستان رازی اهواز روز گذشته کلید خورد. همچنین دیدار با کارکنان بیمه سلامت استان خوزستان، کارمندان شرکت آتیه سازان حافظ و دیدار با دکتر شریعتی استاندار خوزستان از دیگر برنامه های این سفر بود.