شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

سرویس : دریافتی

عکاس :مصطفی مصطفوی

آژانس عکس همشهری

بوستان باغ ایرانی

در فصل بهار بوستان مهندس مختاری معرف به بوستان باغ ایرانی با گل‌ها و بناهای زیبایش پذیرای بازدیدکنندگان زیادی است.