چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :سعید زارعیان

آژانس عکس همشهری

زنگ تحرک در میدان آزادی تهران‎

ایستگاه های فعالیت بدنی منطقه ۹ شهرداری با به صدا درآمدن زنگ تحرک در این منطقه، فعالیت خود را آغاز کردند. امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه میدان آزادی تهران میزبان برگزاری مراسم نواختن زنگ تحرک و جشنواره پرواز بادبادک ها در این منطقه بود. در این مراسم صدها نفر از شهروندان ورزش دوست فعال به همراه مربیان هر ایستگاه شرکت کردند و با همراهی سرپرست سازمان ورزش به انجام حرکات ورزشی و نرمش صبحگاهی پرداختند.