سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

سرویس : زیست بوم

عکاس :آرمین صمیمی / مازندران

آژانس عکس همشهری

صید ماهی در سواحل مازندران

هشتاد یک نفر هستند و همه از روستاها و شهرهای نزدیک شرکت تعاونی در ساحل شهر نکا مازندران و به صورت شیفتی کار صید را انجام می دهند. کارشان از ابتدای پاییز شروع و تا ابتدای بهار ادامه دارد. بیشترشان در شش ماه تعطیلی صید، کشاورزی می کنند. پهن کردن تور از طلوع خورشید شروع می شود و تا انتهای شب ادامه دارد. در روز چندیدن بار در دریا تور پهن می کنند که بستگی به نظر و تجربه «سر صیاد» دارد. ماهی ها را بلافاصله بعد از هر صید به مردم محلی و مسافران می فروشند . می گویند در این چند سال صید کم شده است، که دلایل مختلفی دارد از صید غیر قانونی گرفته تا آلودگی آب که باعث کم شدن تخم ریزی و در نتیجه کم شدن ماهی ها شده است. در انتهای فصل صید به هرکدام مبلغ پانصد هزار تومان رسیده حاصل صیدشان جز رنج، نبوده است.