دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

سرویس : مستند

عکاس :مینا نوعی / زابل

آژانس عکس همشهری

معضل اعتیاد در زابل و مناطق حاشیه ای

اعتیاد پس از خشکسالی های مکرر در منطقه سیستان و شهرستان زابل واقع در شمال سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از مشکلات اصلی این منطقه با وجود اقدامات زیاد برای مقابله و پیشگیری از گسترش آن اما همچنان نیازمند تلاش و همکاری عمومی است. سایه افکندن خشکسالی در سیستان از یکسو و انسداد مرز این منطقه بوسیله دیواری امنیتی از سوی دیگر سبب گسترش بی کاری و در نتیجه معضلات اجتماعی از جمله اعتیاد در این منطقه شده است.

بی تردید اعتیاد یکی از بلاهایی است که همه انسان ها به ویژه جوانان را تهدید می‌کند، و نتایج و اثرات خانمان‌سوز مهم اخلاقی و اقتصادی در سطح جامعه دارد.

اعتیاد بحرانی است که این روزها برای بسیاری از ما عادی شده است. شاید به خاطر گسترش روزافزون آن و یا شاید به خاطر ناامیدی ما از مبارزه درست و موثر با این بحران. اما واقعیت این است که اعتیاد همچون حیوانی درنده هر روز بسیاری از جوانان و همنوعان ما را به کام خود می برد.

مهم ترین عامل افزایش آمار اعتیاد ،شرایط فرهنگی،خانوادگی اجتماعی و روانی و همچنین بی کاری است که باعث ازدیاد تقاضا برای مصرف شده است. آمارها حاکی از آن است که همه گروه های سنی در معرض خطر اعتیاد قرار دارند و متأسفانه درصد زنان هم در حال افزایش است.

براساس آمارها، سن اعتیاد در استان سیستان و بلوچستان به ۱۲ سال رسیده که جای بسی نگرانی دارد.

باید آگاه باشیم که عوامل فردی مثل افسردگی، بیماری ، عدم اعتماد به نفس ، عدم رشد شخصیت و ناامیدی، و عوامل خانوادگی مثل اعتیاد یک یا چند نفر از اعضای خانواده نقش پررنگی در ابتلا به اعتیاد دارند.

افزایش جمعیت و بی کاری ، و همچنین سکونت در شهر ها و روستاهایی که در مسیر عبور مواد مخدر هستند و سهولت دسترسی به آن را دارند ، در راس مهم‌ترین عوامل اعتیاد هستند.

چیزی که بیشتر از همه قلب آدمی را می آزارد این است که این شهر ( زابل) به ورطه فراموشی افتاده و تو گویی در این شهر هیچ کسی نیست که فریاد بزند ، انگار همه چیز متوقف شده و حیات جاری نیست.