یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :احسان طالب زاده

آژانس عکس همشهری

جلسه بررسی استعفای شهردار تهران در شورای شهر _ ۱

پنجاه و چهارمین جلسه شورای شهر تهران صبح امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ماه با موضوع بررسی استعفای شهردار برگزار شد و طی آن اعضای شورا به استعفای محمد علی نجفی از شهرداری تهران رای منفی دادند تا نجفی همچنان سکان شهرداری تهران را در دست داشته باشد.