دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۷

سرویس : استان ها

عکاس :مجید حجتی / اصفهان

آژانس عکس همشهری

روز طبیعت «سیزده بدر» در اصفهان

هر سال در سیزدهمین روز از فصل بهار که « روز طبیعت » نام گرفته است، مردم بنابر یک سنت دیرینه با حضور در پارک ها، بوستان ها، فضاهای سبز و تفرجگاه ها،دشت، باغ و صحرا، آخرین روز تعطیلات نوروزی را همراه با خانواده، دوستان و آشنایان خود در طبیعت بهاری می گذرانند.