یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

سرویس : استان ها

عکاس :مجید حجتی / اصفهان

آژانس عکس همشهری

بازدید مسافران نوروزی از باغ موزه چهلستون اصفهان‎

باغ چهل ستون اصفهان یکی از مکان های تاریخی و گردشگری اصفهان می باشد که این روزها میزبان مسافران و گردشگران نوروزی از نقاط مختلف کشور است.