یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

سرویس : دریافتی

عکاس :حامد رازقی / کردستان

آژانس عکس همشهری

جشن نوروز در روستای تنگی سر

مراسم «جشن نوروز» در روستای تنگی سر برگزار شد. این روستا در حدود ۴۰ کیلومتری شهرستان سنندج قرار دارد . برای جشن امسال حدود ۳۰ هزار نفر در این مراسم شرکت داشتند.