شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷

سرویس : دریافتی

عکاس :پژمان مرزی / مازندران

آژانس عکس همشهری

نمایشگاه خودروهای کلاسیک در رامسر

نمایشگاه خودروهای کلاسیک در موزه شهدای رامسر گشایش یافت. در این نمایشگاه ۱۲ خودروی کلاسیک با همکاری موزه خودرویی ایران به نمایش گذاشته شده است.