جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

سرویس : مستند

عکاس :فرشته اصاحی / جزیره قشم

آژانس عکس همشهری

رویای راضیه «جهانگرد کوچک جزیره قشم»

راضیه در شهر کوچکی به نام طبل، در جزیره ی قشم زندگی می کند. شهری که بی شباهت به روستا نیست و مردانش برای امرار معاش، با لنج ها به صید ماهی می روند. مدت هاست که دریا دست سخاوتش را از طبل نشینان کوتاه کرده و پدر راضیه به سختی زندگی او و برادران کوچکش را تامین می کند. راضیه هشت سال دارد و با کنجکاوی فراوانش از محیط پیرامون، رویای بزرگی را در سر می پروراند. شیرین ترین خاطره اش به دوران برکت دریا بر می گردد. زمانی که با پدرش سوار هواپیما شده و برای دیدار فامیل های دورشان به دبی رفته است. حالا او می خواهد جهانگرد شود و رویای دیدن دنیا را دارد.اما پدر راضیه می داند که دست بخیل دریا در این روزها، رویایِ دنیایِ کوچک راضیه را با هر موج زندگی اش از او دورتر خواهد کرد.