یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :آرمین صمیمی / مشهد

آژانس عکس همشهری

دیوار شاهنامه در آستانه بهار جان می‌گیرد

دیوار شاهنامه مشهد که در گذشته با رنگ سفید پوشیده شده بود به همت هنرمندان مشهدی دوباره راوی داستا‌ن‌های شاهنامه می‌شود.