جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶

سرویس : ورزشی

عکاس :پیام پارسایی

آژانس عکس همشهری

هفته پایانی لیگ تنیس روی میز بانوان

هفته پایانی لیگ تنیس روی میز بانوان در آکادمی تنیس روی میز مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد.