چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عكس همشهري

نشست تخصصی حفاظت از باغات تهران با حضور اعضا شورای شهر در موزه زندان قصر

اولين نشست تخصصي انجمن مفاخر معماري ايران با حضور اعضاء شوراي شهر ، احمد مسجد جامعي ، محمد حقاني و مصطفي مير سليم و شخصيت ها و مسئولين در باغ موزه زندان قصر برگزار شد.