چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶

سرویس : اقتصادی

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

بازار خرید عید در ماه پایانی سال ۹۶

بازار خرید عید در ماه پایانی سال ۹۶ به دلیل رکود اقتصادی و پایین آمدن قدرت خرید مردم در مقایسه با همین ایام در سال‌های قبل، رونق گذشته را ندارد.