چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

سرویس : دریافتی

عکاس :محسن نوروزی‌فرد

آژانس عکس همشهری

نخستین نمایشگاه بین المللی تخصصی طب سنتی و طب جایگزین و داروهای گیاهی

نخستین نمایشگاه بین المللی تخصصی طب سنتی و طب جایگزین و داروهای گیاهی - TRAMEDEX، امروز چهارشنبه ۲ اسفند ماه ۱۳۹۶ در محل نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب تهران، مرکز تجارت جهانی ایران افتتاح شد.