دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۴

سرویس : مستند

عکاس :مینا نوعی

آژانس عکس همشهری

تنهایی مدرن

تهران پایتخت ایران و شهری بسیار شلوغ است که میلیون ها انسان در آن زندگی می کنند. اما در شلوغی این شهر انسان ها بیشتر در دنیای خودشان هستند، تنها، گوشه گیر و با فاصله از یکدیگر. در این شهر بزرگ و شلوغ بجای ارتباط برقرار کردن با یکدیگر ترجیح می دهند با تلفن همراه خودشان مشغول باشند. این عکس ها در خیابان ها و مترو تهران گرفته شده و هدف نشان دادن مسافت و فاصله بین انسان ها می باشد . این عکس ها نشان دهنده تنهایی مدرن می باشد.