شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳

سرویس : مستند

عکاس :David Burnett

انقلاب ایران به روایت دیوید برنت

ديويد برنت در طول 44 روز اقامت خود در ايران در اواخر ديماه 1357 لغايت 20 بهمن همان سال از وقايع انقلاب ايران عکاسي کرده است و کتابي به همين نام را چاپ کرده است.ديويد بارنت، عکاس خبري مشهور امريکايي که پرتره کلوزآپ وي از رهبر کبير انقلاب اسلامي به عکس برگزيده نشريه تايمز در سال 1979 بدل شد در خلال حوادث انقلاب بهمن 1357 به ايران سفر کرد. وي عکس هاي خود از حوادث اين دوران را بعدها در مجموعه اي با عنوان 44 روز از زمان خروج شاه مخلوع از ايران تا ورود رهبر کبير انقلاب اسلامي به ميهن و پيروزي انقلاب منتشر کرد. در ميان عکس هاي بارنت تعدادي عکس نيز از رهبر کبير انقلاب به چشم مي خورد که برخي بارها در نشريات و رسانه هاي مختلف به چاپ رسيده است.