سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

جلسه شورای شهر تهران

در جریان چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، با رای اعضای شورا تبصره های درآمدی بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران به تصویب رسید که گنجانده شدن تکمیل پارک علم و فن آوری، دهکده سلامت و توسعه صنایع مرتبط با پردازش مواد قابل بازیافت در قالب تبصره ها از مهمترین تصمیماتی بود که در خصوص آن انجام شد.