سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

دومین روز مهار آتش سوزی شرکت تولید برق حرارتی _ ۱

آتش سوزی در ساختمان اداری شرکت برق حرارتی واقع در خیابان ولیعصر(عج) همچنان پس از گذشت یک روز ادامه دارد. در حال حاضر بیش از ۴ ایستگاه آتش نشانی در محل حادثه حضور دارند.