یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

جلسه شورای شهر تهران

دکتر محمد علی نجفی شهردار تهران در چهل و سومین جلسه شورا که برای دفاع از کلیات بودجه سال ۹۷ حاضر شده بود گفت: بودجه باید در چهارچوب برنامه پنج ساله دوم شهرداری تنظیم می شد و با نسبت اندکی که امکان تغییر سیاست ها و رویکردها بود، بودجه سال ۹۷ بودجه ای مملو از تحول و تحولات بنیادی است.