یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :داود قهردار

آژانس عکس همشهری

حضور خانوده‌های داغدار خدمه نفتکش غرق شده «سانچی» در شرکت ملی نفتکش ایران

خانوده‌های خدمه نفتکش غرق شده «سانچی»، لحظاتی پس از اطلاع از جان باختن عزیزان خود با حضور در شرکت ملی نفتکش ایران به شیون و ماتم پرداختند.