یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

جلسه شورای شهر تهران با حضور شهردار تهران

دکتر محمد علی نجفی شهردار تهران صبح امروز یکشنبه ۲۴ دی ماه به منظور ارائه گزارش سند تحویل و تحول مدیریت شهری تهران در سی و هفتمین جلسه شورا حضور یافت.