جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶

سرویس : استان ها

عکاس :میلاد فیروزان / البرز

آژانس عکس همشهری

اجرای طرح بهبود نگهداشت کرج

طرح بهبود نگهداشت کرج با حضور نیروهای داوطلب و اعضای سازمان‌های مردم نهاد، مدیران و زحمتکشان شهرداری در منطقه ۹ شهرداری کرج و مناطق دیگر اجرا شد.