یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :سیامک نامور

آژانس عکس همشهری

مانور امداد و نجات سگ های تجسس

مانور امداد و نجات سگ های تجسس (آنست) صبح امروز دوشنبه ۱۷ دی ماه در مرکز آنست (آموزش و نگهداری سگ های تجسس) شهر کرج برگزار شد.