یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :سعید گنجی

آژانس عکس هشمهری

جلسه شورای شهر تهران

محمد سالاری در سی‌ و ششمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری درباره ناایمن بودن مدارس غیر انتفاعی شهر تهران گفت:‌ بعضا مدارس غیر انتفاعی در منازل مسکونی فرسوده تشکیل می‌شوند. در حال حاضر تهران یک میلیون و ۱۰۰ هزار دانش آموز دارد که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفرآنها در مدارس غیر انتفاعی تحصیل می‌کنند که این مدارس عموما در منازل مسکونی با قدمت ۳۰ سال به بالا تشکیل می شوند، ساختمان‌هایی‌که به لحاظ استفاده مسکونی دیگر تمایلی به زندگی در آنها نبوده و نهایتا به مدرسه تبدیل می شوند.