چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

چهارمین دوره جشنواره جایزه تهران _ بزرگداشت «تهران پژوهان»

آیین چهارمین دوره جشنواره جایزه تهران ویژه بزرگداشت «تهران پژوهان» عصر امروز چهارشنبه ۱۳ دی ماه با تجلیل از پژوهشگران و هنرمندان صاحب اثر (مکتوب و تصویری) در زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی، تاریخی و میراث فرهنگی درباره تهران، در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

مهرشاد کاظمی دبیر چهارمین جشنواره جایزه تهران گفت: هدف این جشنواره همچون ادوار گذشته، تجلیل از تهران پژوهان از یک سو و ایجاد نشاط علمی- پژوهشی با موضوعات هنری، اجتماعی، تاریخی و میراث فرهنگی در میان دانشجویان، اساتید و پژوهشگران حوزه تهران در راستای گسترش دانش و ایجاد بستری برای رهروان این راه از سوی دیگر است.