دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

بارش باران در تهران

با ورود سامانه بارشی به آسمان کشور، شهر تهران پس از چند هفته آلودگی، عصر امروز دوشنبه ۴ دی ماه شاهد بارش باران بود.