شنبه ۲ دی ۱۳۹۶

سرویس : مستند

عکاس :داود قهردار / سیستان و بلوچستان

آژانس عکس همشهری

سرزمین طوفان و فقر

اینجا سرزمین طوفان‌هاست، با مردمان سخت کوشی که سالهاست دراین صحرای دور افتاده پنجه در پنجه فقر و خشکسالی انداخته‌اند. این نقطه محروم ترین و دورافتاده ترین مکان درآخرین بخش شمالی منطقه هیرمند در شمال زابل است. منطقه ای تحت عنوان«قرقری».

۳۰ خانوار ساکن در آبادی‌های قرقری، مردمان فراموش شده و بازماندگان قافله ۲۷۰ خانواری هستند که در گذشته به خاطرشرایط سخت زندگی این صحرا را برای همیشه ترک کردند و تسلیم مهاجرت شدند. این ۳۰ خانوار مانده‌اند و سهم شان از زندگی تنها محرومیت، معلولیت و انواع بیماری‌هاست. حالا بسته شدن بازارچه و قد علم کردن دیوار سیمانی در این منطقه مرزی بر ناقوس بیکاری و تهیدستی دمیده و عرصه برای زندگی صحرا نشینان قرقری تنگ تر از گذشته شده است. برخی از ساکنان قرقری بی هویت‌ها هستند، همان افراد بی شناسنامه‌ای که به خاطر محرومیت‌های متعدد دست شان از ادرات ثبت احوال کوتاه ماند و نام شان در هیچ لیستی ثبت نشد.